header_pta2019.png

 

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 

Formularz rejestracyjny on-line dostępny jest po kliknięciu na poniższy link:

REJESTRACJA ON-LINE

Konferencja przeznaczona jest dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi. Prosimy o podanie numeru prawa wykonywania zawodu lekarza (PWZ) lub uzasadnienie uprawnienia.

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY REJESTRACYJNEJ

 

PROMOCYJNA
do dnia
28 lutego 2019

STANDARDOWA
od dnia
1 marca 2019
Opłata rejestracyjna Uczestnika 550 zł 650 zł
Opłata rejestracyjna Członka PTA 500 zł 600 zł

O wysokości opłaty decyduje termin otrzymania zapłaty na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego.

Opłata rejestracyjna uczestnika uprawnia do:

  • udziału w wykładach naukowych, sesjach firmowych oraz wstępu na teren wystawy firm
  • otrzymania programu konferencji, identyfikatora, torby konferencyjnej
  • korzystania z wyżywienia zgodnie z programem

Osoby uczestniczące w konferencji otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział oraz uzyskanie punktów edukacyjnych.

Wpłaty proszę kierować na rachunek bankowy Biura Organizacyjnego:

właściciel konta: PAIZ Konsulting Sp. z o.o.

nazwa banku:

Santander Bank Polska S.A.
numer konta:

59 1910 1048 2305 0063 2357 0007