Organizator

 

POLSKIE TOWARZYSTWO ANGIOLOGICZNE

ul. Rynek 7, 50-106 Wrocław
email: pta@angio.pl

 

WSPÓŁORGANIZATOR NAUKOWY

 

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Piotr Terlecki
Prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego


Członkowie Komitetu Organizacyjnego

Dr hab. n. med. Stanisław Przywara
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Dr n. med. Andrzej Wojtak
Skarbnik Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

 

Kontakt w sprawach naukowych:

 Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53-257-07, e-mail: kchnlublin@op.pl

 

BIURO ORGANIZACYJNE