Streszczenia prac zgłoszonych na konferencję

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostały zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych.

Pod poniższym linkiem można pobrać teksty przesłanych streszczeń zgłoszonych i przyjętych prac : STRESZCZENIA PRAC [pobierz]

Pod poniższym linkiem można pobrać teksty przesłanych streszczeń zgłoszonych i przyjętych prac na sesję studencką, towarzyszącą konferencji : STRESZCZENIA PRAC STUDENCKICH [pobierz]