Streszczenia na konferencję

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków do 15 marca 2019 r. Po recenzji prace zostaną zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych na sesji prac oryginalnych.

 

Streszczenia na sesję studencką

Studenci mieli możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostaną zakwalifikowane do przedstawienia w formie krótkich prezentacji ustnych na sesji studenckiej, która poprzedza konferencję PTA. Przedłużony termin nadsyłania streszczeń upłynął 15 kwietnia 2019.