Streszczenia na konferencję

 

Uczestnicy konferencji mają możliwość zgłaszania streszczeń prac oryginalnych oraz ciekawych przypadków, które po recenzji zostaną zakwalifikowane do przedstawienia podczas konferencji w formie krótkich prezentacji ustnych.

Streszczenia proszę przesyłać na adres kongres@skolamed.pl W temacie maila prosimy o wpisanie "Streszczenia na Konferencję PTA"

Termin nadsyłania streszczeń upływa 15 marca 2019.

Streszczenie należy przygotować w jęz. polskim, w popularnym edytorze tekstowym (np. Word), maks. 2000 znaków łącznie ze spacjami (ok. 250-300 słów).