Ramowy program naukowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Miejsce obrad:

Hotel Grand Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane

(główna sala obrad, wystawa firm i przerwy kawowe)

 

Hotel Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane

(warsztaty)

 

Sesje wykładowe mogą zawierać oznaczone wystąpienia sponsorowane firm.

 

Czwartek, 30 maja 2019

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

09:30 – 10:30     Sesja studencka

10:00 – 13:00     Warsztaty USG tętnic nerkowych

10:00 – 13:00     Warsztaty Transkranialnego Dopplera TCD

 

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

11:15 – 11:30     Otwarcie Konferencji

11:30 – 13:00     Sesja I. Miażdżyca jako stan zapalny

13:00 – 14:00     Obiad / Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

14:00 – 15:30     Sesja II. Angiodiabetologia  

15:30 – 15:45     Przerwa kawowa

15:45 – 17:15     Sesja III. Limfologia

17:15 – 17:30     Przerwa kawowa

17:30 – 18:30     Sesja IV. Choroby Układowe w chirurgii naczyń i angiologii

18:30 – 18:40     Przerwa kawowa

18:40 – 19:00     Wykład Honorowy
                           Nowoczesne sposoby zarządzania emocjami z perspektywy neuronauki.
                           Prof. Rafał Ohme (Uniwersytet Stellenbosch, RPA)

19:30                  Kolacja

 

Piątek, 31 maja 2019

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

09:00 – 12:00     Warsztaty USG tętnic szyjnych

09:00 – 12:00     Warsztaty diagnostyki wskaźnika kostkowo-ramiennego ABI

 

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:50     Sesja V. Prace oryginalne

08:50 – 09:00     Przerwa kawowa

09:00 – 10:45     Sesja VI pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
                            Choroba tętnic szyjnych, tętniaki aorty, rozwarstwienia aorty, tętniaki tętnic obwodowych

10:45 – 11:00     Przerwa kawowa

11:00 – 12:15     Sesja VII. Szkoła hemostazy

12:15 – 12:30     Przerwa kawowa

12:30 – 14:00     Sesja VIII pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego.
                           Przewlekła choroba żylna

14:00 – 15:00     Obiad

15:00 – 16:30     Sesja IX. Przewlekłe i krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych

16:30 – 16:45     Przerwa kawowa

16:45 – 17:45     Sesja X. Malformacje naczyniowe

17:45 – 18:00     Przerwa kawowa

18:00 – 19:00     Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

19:30                  Kolacja

 

Sobota, 1 czerwca 2019

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

09:00 – 12:00     Warsztaty kompresjoterapii

 

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:50     Sesja XI. Prace oryginalne

08:50 – 09:00     Przerwa kawowa

09:00 – 10:30     Sesja XII. Hipertensjologia i nadciśnienie płucne

10:30 – 10:45     Przerwa kawowa

10:45 – 12:15     Sesja XIII. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

12:15 – 12:30     Przerwa kawowa

12:30 – 14:00     Sesja XIV. Przewlekła niedrożność żył głębokich i jej następstwa

14:00                  Zakończenie Konferencji

14:00 – 15:00     Obiad. Wyjazd uczestników