Ramowy program naukowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Miejsce obrad:

Hotel Grand****
Nosalowy Dwór

ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane

 

Sesje wykładowe mogą zawierać oznaczone wystąpienia sponsorowane firm.

 

Czwartek, 30 maja 2019

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

09:30 – 11:00     Sesja studencka

10:00 – 13:00     Warsztaty USG TT szyjnych

10:00 – 13:00     Warsztaty USG TCD

 

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

11:15 – 11:30     Otwarcie Konferencji

11:30 – 13:00     Sesja I. Nauki podstawowe

13:00 – 14:00     Obiad

13:00 – 14:00     Posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

14:00 – 14:30     Wyklad Inauguracyjny.
                           Nowoczesne sposoby zarządzania emocjami z perspektywy neuronauki.
                           Prof. Rafał Ohme (Uniwersytet Stellenbosch, RPA)

14:30 – 16:00     Sesja II. Angiodiabetologia

16:00 – 16:15     Przerwa kawowa

16:15 – 17:45     Sesja III. Limfologia

17:45 – 18:00     Przerwa kawowa

18:00 – 19:00     Sesja IV. Zapalenia naczyń

19:00                  Kolacja

 

Piątek, 31 maja 2019

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

09:00 – 12:00     Warsztaty USG TT nerkowych

09:00 – 12:00     Warsztaty ABI

 

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:45     Sesja V. Prace oryginalne

08:45 – 09:00     Przerwa kawowa

09:00 – 10:30     Sesja VI. Hipertensjologia

10:30 – 10:45     Przerwa kawowa

10:45 – 12:15     Sesja VII. Szkoła hemostazy

12:15 – 12:30     Przerwa kawowa

12:30 – 14:00     Sesja VIII. Przewlekła choroba żylna

14:00 – 15:00     Obiad

15:00 – 16:30     Sesja IX. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

16:30 – 16:45     Przerwa kawowa

16:45 – 17:45     Sesja X. Przewlekła niedrożność żył głębokich

17:45 – 18:00     Przerwa kawowa

18:00 – 19:00     Sesja XI. Malformacje naczyniowe

19:00                  Kolacja

 

Sobota, 1 czerwca 2019

SESJE NAUKOWE KONFERENCJI

07:30 – 08:45     Sesja XII. Prace oryginalne

08:45 – 09:00     Przerwa kawowa

09:00 – 10:30     Sesja XIII. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

10:30 – 10:45     Przerwa kawowa

10:45 – 13:00     Sesja XIV pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

                           Choroba tętnic szyjnych, tętniaki aorty, rozwarstwienia aorty

13:00 – 14:00     Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

14:00                  Zakończenie Konferencji

14:00 – 15:00     Obiad. Wyjazd uczestnik